"Enter"a basıp içeriğe geçin

Esmâü’l-Hüsnâ

ER-RAB

 

Rab olanın adını

Dünyalık yüreğime kazımanın coşkusuyla

Dua yerine geçsin diyedir bu şiir:

 

Rab olan Allah

Terbiye eder her an kulunu

Eşsiz ve benzersizdir terbiyesinde.

İlâhi terbiyenin en büyük tecellisidir vahiy

Terbiye ettiğini gözetiminde tutar Rab.

Allah’ın Rab oluşunun sırrında saklıdır sevgi 

Sınırsız ve sonsuzdur adının yansıması.

 

İlâhi söz ulaşınca onu arayana

Koşar adımlarla tekâmül basamağına 

Rabça ana dili olur o zaman insanın

Ayna tutar Allah kulunun iç dünyasına.

 

Âlemin rabbine kulluğa talip olanlar

Sayıların yerine bereketi arzular

İç huzur kaplar mümin yürekleri serapa 

Hep hayra açılır şükürle dolu ağızlar.

 

Yaratılış amacının farkındaysa insan

Her şeye hikmet nazarıyla bakar o zaman

Yer-gök, dağ-taş, kurt-kuş, böcek-sinek vesaire 

Olağanüstü görünür hayret makamından.

Cennet provası sergilenirken hayatta 

Özgürlük âlemlerin rabbine kul olmakta

Kulluk, kölelik gibi gelmez kalpten sevene 

Rububiyyet tecellisi sonsuz kâinatta.

 

Vahyin gölgesinde sevinç kaplar gönülleri

Rabbin terbiyesi yüceltir erdemlileri

Beşerlikten insanlığa geçiş evresinde

Nefsin güneşi kavurur kibirli yüzleri.

 

Bize derdini derman bilen bir Yunus gerek

Ateşe bir İbrahim teslimiyeti gerek

Rabbani terbiye gözetimi bilincinde 

Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd gerek.

 

Sadece Rab terbiye eder bizi

Sadece Rab düzenler içimizi.

 

 

ZÜ’L-CELÂLİ VE’L-İKRÂM

 

Zü’l- Celali ve’l-İkram olanın adını

Dünyalık yüreğime kazımanın coşkusuyla

Dua yerine geçsin diyedir bu şiir:

 

Zü’l-Celali ve’l-İkram olan Allah

Celal ve ikram

Azamet ve cömertlik

Haşmet ve nimet sahibidir.

Kuluna cömertlik erdemini bahşederken

Başkasına ikram edecek keremle donatır kulunu

Ululuk ve yücelik sahibidir Zü’l-Celali ve’l-İkram.

 

Yaratıcının zatına perdedir her esma

Perde aralanmasına tanık tur-i Sina

Musa baygın düşer Rabbi tecelli edince

Ramak kalmıştır yüce dağın yok olmasına.

 

Çift kanatlı esmadır Zü’l-Celali ve’l-İkram

Kanadın birinde celal var, birinde ikram

Celalin cefasına sabrederse kul olan

İkramın sefası kalplere yaşatır bayram.

Gece mescittir kendini Rabbe adayana

Celale sabredip ikram kapısını vurana

Celalde ilahi azamet, kudret, kahır var

Korku yok ilahi ikrama mazhar olana.

 

Fırtına celal halidir, yağmur ikram hali

Hastalık celal halidir, şifa ikram hali

Korku ve umut sarmalında yaşarsa insan

Anın farkındalığında sunulur teselli.

 

Celaldeki ikramı göremeyen insanlar

Korkunun koridorlarında mahsur kalırlar

Külli hayrın hikmeti yansıyınca yüzlere

İkram iç huzur olarak gönülleri kaplar.

 

Zü’l-Celali ve’l-İkram adını zikredenler

Rahmanın tecellisini her yerde görürler

Celalden ikrama açılan kapıya varan

Korkunun umuda dönüşünü seyrederler.

 

Sadece Zü’l-Celali ve’l-İkram korkutur bizi

Sadece Zü’l-Celali ve’l-İkram ferahlatır içimizi.

Latest posts by İbrahim Eryiğit (see all)

Bu yazı yorumlara kapalı.