"Enter"a basıp içeriğe geçin

Gazel

1-

Ganîdür ışk ile gönlüm ne mâlüm ne menâlüm var

Ne vasl-ı yâra handânam ne hicrândan melâlüm var

 

2-

 Ne sağ olmak murâdumdur ne ölmekden kaçar cânum

Cihânda hasta-i ışk olalı bir hoşça hâlüm var

 

3-

 Ne meyl-i külbe-i ahzân ne seyr-i sohbet-i yârân

Ne ta’n-ı zâhid-i nâdân ne ceng ü ne cidâlüm var

 

4-

Ben ol hayrân-ı ışkam ki yitürdüm akl u idrâki

Ne âlemden haberdâram ne kendümden hayâlüm var

 

5-

Cihân fânîdür ey Yahyâ Hüve’l-Hayy u Hüve’l-Bâkî

Değişmem atlas-ı çarha benüm bir köhne şâlum var

 

 

TAŞLICALI YAHYA BEY

  1. yüzyılda mesnevi alanında tanınmış şairlerden biridir. Rumeli’de Taşlıca’dandır. Aslen asker olan Yahya kendini sanat yanıyla da yetiştirmiş âlim bir şairdir. Fuzûlî’den sonra en büyük mesnevi şairi olarak tanınmıştır. Şairin bilinen ve ünlü 5 büyük mesnevisi bulunmaktadır. Bu mesnevilerin isimleri;”Gencine-i Raz”,”Kitâb-ı Usul”, “Gülşen-i Envar”, “Yusuf u Züleyha”, “Şah u Geda”’dır. Kanuni’nin emri ile boğdurulan Şehzade Mustafa için yazdığı “Şehzade Mersiyesi”, en ünlü eseridir.

Latest posts by Taşlıcalı Yahya (see all)

Bu yazı yorumlara kapalı.