"Enter"a basıp içeriğe geçin

Peygambersizlik Ahlaksızlıktır

Son zamanlarda Papa’nın ayak yıkayıp öpme töreni haberleri tedavülde. Hıritiyanlara göre güya Jesus son gece yemekten önce havarilerinin ayaklarını yıkamış. Papa da bunu tekrar ediyor. Mahkumların(!) ayaklarını yıkayıp öpüyor. Bu öyle basit, sıradan bir merhamet ve tevazu gösterisi değil. Hıritiyan teolojisini dikkate alırsak kim kimin ayağını neden öpüyor daha net anlarız.
Almanya’ya gelmeden önce Mohammedaner kelimesini bilmiyordum. Hiç duymamıştım. Burada gâvurların müslümanlara Mohammedaner dediğini ve müslümanların da buna hiç itiraz etmediklerini ilk duyduğum zaman çok şaşırmıştım. Bir toplantıda bizim müslüman olduğumuzu Mohammedaner olmadığımızı söylediğimde gayr-i müslimlerden çok mohammedanerler yüksek sesle itirazda bulunmuşlardı.
İmanımız bize, biz müslümanlara aziz İslâm’ın dinlerden bir din değil, yüce Allah’ın indirdiği tek din ve yegâne hakikatin İslâm olduğunu bildirir. Bütün peygamberler bir tek İslâm dinini tebliğ etmişlerdir. Dolayısıyla İslâm’dan başka hiçbir dinin peygamberi yoktur. Var diyen yalan söylüyor, iftira ediyordur. Peki yahudilik ve hıristiyanlık nedir? Moses ve Jesus kimdir?
Alman şairi Heinrich Heine bir yahudiydi. Bazı sebeplerden dolayı, yani kendini adam yerine koydurmak için yirmi altı yaşında prostestan olduğunda şöyle demişti; “Batı medeniyetine pasaport aldım.” Heine pasaportu cebine koyduktan hemen sonra da şunu diyecektir; “Bir yahudinin hıritiyan olması ne gülünç; yani sadece bir yahudinin tanrı olduğuna inanmak.” Heine’nin bir yahudiden kastı, hıristiyanların oğul tanrı kabul ettikleri yahudi Jesus’tur. Bu neyin itirafıdır? Bir yahudi kendi benliğini Yehova’nın sülbünden gelmekle açıklar. Dolayısıyla bütün yahudileri Yehova seçmiştir. Ben yahudiyim demek, ben tanrının seçtiği tanrı çocuğuyum demektir. Yahudinin kendini bilmesi en önemli meseledir. Bir başkasının ise onu bilmesi önemsizdir. Bu önemsizliğe tanrı da dahildir.
Hıristiyanlardan durum biraz farklı. Onlar herkesin değil sadece Jesus’un tanrı, dahası baba tanrının oğlu olduğuna inanırlar. Baba tanrı oğlunu göndermekle tarihe müdahale etmiş, tarihe girmiştir. Ondan öncesi sıfırdır. Oğul tanrı günahkâr insanı kurtarmak için kendini feda etmiş, onun günahlarının keffaretini canıyla ödemiştir. Hıristiyan vaftiz olurken Jesus’un teni niyetine küçük bir dilim ekmek yer ve kanı niyetine şarap içer. Papaz onu kutsarken başına su serper ve onu tanrısallaştırır. Böylece o hiristiyan artık tanrının koruması altına girmiş ve tanrılaşmıştır. Katolik kilisesinin ana amacı bütün dünyada bu tanrılardan müteşekkil bir toplum meydana getirmek ve Jesus’un krallığını gerçekleştirmektir. Dolayısıyla katolik kilisesine göre hıristiyandan başka birini var kabul etmek Jesus’u tahttan indirmektir. Gerçi daha sonra Jesus’un yarı mı, tam mı tanrı olduğu üzerine anlaşmazlığa düştüler ve bölündüler fakat inanç değişmedi. Bir tek Mısırlı Kıpti Arius bu tartışmalara uzak kalmıştı. Ona Jesus nedir diye sorduklarında; “senin benim gibi insan” demişti de İznik’te toplanan konsil onu aforoz etmiş, kiliseyle ilişkisini kesmişti. Yahudiler ve hıristiyanlar kendilerini böyle kabul ederken, müslümanların da Mohamedaner olduğunu zannediyorlar.
Biz müslümanız. Çünkü biz Hakikat-i Muhammediye’ye muhatap ve teslim olan müslümanız. Bu teslimiyet Hz. Adem aleyhisselam daha yaratılmadan önce var olan hakikatten bizi haberdar eder. Bu Tevhid’ dir. Yüce Allah’ın eşi ve benzeri, ortağı yoktur. O bunlardan münezzehtir. O’nun yarattıkları O’nun kullarıdır. O kulları arasından yarattığı ilk insan Hz. Adem aleyhisselamdan son peygamber Hz. Muhammed (SAS)’e kadar bir çoğunu elçisi olarak seçmiş ve onlara vahyetmiştir.
Bütün kötülüğün kaynağı şirktir. Şirkin en bariz göstergesi ahlaksızlıktır. Yeryüzündeki fitne şirkten kaynaklanmaktadır. Bütün peygamberler bu fitneyi kökünden kurutmak için kesin, aykırı, uzlaşmaz bir tavır göstermişlerdir. Şirke karşı tek isnadı tevhid olan ahlaklarıyla mücadele etmişlerdir.

Latest posts by Özay Aslan (see all)

Bu yazı yorumlara kapalı.