"Enter"a basıp içeriğe geçin

Yeni Bir Dünyanın İnşaası için, Yeni Arayış

İnsan, farkında olsun ya da olmasın bugüne şahitlik etmekte, hele bir de düşünen ve akleden bir kafa ise yarınların sancısını da çekmektedir.

Temel Hazıroğlu’ nun, yaşadığı ana şahitlik ederek ve gelecek sancısı ile kaleme aldığı Yeni Arayış ilk olarak 1999 yılında Yeni Siyaset Arayışı ismi ile yayınlanmıştı. Kitap yayınlandığı yıllarda konunun ilgilisi çevreler tarafından okunup tartışılmakla birlikte, siyaset dilini takip edenler 2000 ‘li yılların başından itibaren bu kitaptaki pek çok öneri ve ifade ediliş biçimin entelektüel tartışma alanına ve siyaset diline girdiğini görecektir. İleri demokrasi, dördüncü toplumsal dalga, yeni siyasi inisiyatif, değişim dalgasının önderliği vb. bunlardan birkaçıdır. Yazarın kitabın önsözünde de şikâyetçi olduğu üzere, ne yazık ki ‘’İleri Demokrasi’’  özellikle siyasilerin dilinde istismar edilmiştir.

Kitap bu kez, mevcut siyasal ve toplumsal yapının analizleri ve İslami Hareketi odak alan yeni yöntem ve model önerisini içeren ilave yazılarla geliyor okuyucunun karşısına.

***

Fatiha ve Asr suresi ile başlayan kitap, ilerleyen sayfalarda hangi hassasiyetlerin bu kitaba konu olacağının işaretleri gibi adeta. Yazar, dik ve devrimci bir duruşla, kullanacağı hiçbir kelimeyi yeri geldiğinde kullanmaktan geri kalmamakta.  Yeni siyaset arayışları içeren kitapta sık sık Müslümanlar, İslami Hareket, salih amel, hakkı tavsiye, sıratı müstakim, sabrı tavsiye, tevhid mücadelesi, kâfirler gibi kelimeler bir inancın gereği olarak en doğal halleriyle yer alıyor.

Bir manifesto içeriğine sahip ‘’Yarına Yöneliş İlahi Bir Yasadır’’ isimli sonsözü saymazsak kitap; her biri en az altı yedi alt başlıklı yazıyı içeren, İleri Yeni Arayış, İleri Demokrasi, İstikamet yazıları, İleri Medeniyet Hareketi olarak dört ana başlığa ayrılıyor.

***

Her bir bölümünün dikkatle okunup, tartışılması gerektiğine inandığım Yeni Arayış’ ın özellikle dördüncü bölüm başlığı olan İleri Medeniyet Hareketi üzerinde durmak istiyorum. Uzun yılların ve yoğunlaşmanın izleri görünen bu bölüm, karmaşık siyasi ve toplumsal analizlerden çok uzak; sade, duru ve çok düşünülüp karar verilmiş net tahlil ve önerileri içeriyor.

Erdem, adalet, ahlak, Allah rızası gibi, bugün maalesef neredeyse anlam boşalmalarına uğramış kelime ve kavramları dirilterek İleri Medeniyet Hareketi’nin omurgası yapıyor yazar. Bu arada sık sık bu bölümde geçen Hakikat ve Gelenek kelimelerini okuduğum tüm cümlelerde Kur’an ve Sünnet olarak anladığımı da belirtmek isterim. Çünkü Amaç / Hedef alt başlıklı metindeki tüm tespit ve öneriler hakikat ve geleneği Kur’an ve Sünnet olarak gösteriyor. İlerleyen sayfalarda medeniyet toplumu tasarımı açıklanırken hakikat ve geleneğin hakemliğinden bahsedilmesi de bunu teyit ediyor diye düşünüyorum.

Yazar zaman zaman, İslami Hareket’in geleneksel siyaset dilinde çok yer bulmayan, hatta tartışılagelen demokratlık, cumhuriyetçilik, çoğulculuk gibi kelimeleri çok rahatlıkla ilgi ve kabul alanına alıyor ve bunlara açılım kazandırmaya ve İslami bir hassasiyetle tanımlamaya çalışıyor. Bu tanımlamalar sırasında geçen ve tartışmaya oldukça müsait olan İnsani Otorite kavramını, sanırım Hakikat ve Gelenek kelimeleriyle birlikte düşünüp anlamlandırmak yerinde olacaktır.

Sayın Hazıroğlu’nun demokrasi, çoğulculuk gibi kelimelere yaptığı vurgu okuyucuyu yanıltmamalıdır. Çünkü İleri Medeniyet Hareketi’nin ilkelerini sayarken, bizlere sunduğu ilkeler devrimci bir duruş ve duyarlığı yansıtıyor. Birkaçını sayarsak: İnsanilik, Halkçılık, Kolektif Liderlik, Birlikçilik, Evrensel Devrimcilik, Davetçilik, Yurtseverlik, Antiemperyalistlik vb. İleri Medeniyet Hareketi’ni ince ince şekillendiren yazar, birden bizleri şaşırtıyor ve tüm açık yürekliliği ile bu hareketin olası açmazları ve sıkıntılarını tespit etmekten de kaçınmıyor.

Yeni bir dünyanın inşası ideali ile yazılmış ve yukarıda da ifade ettiğim gibi uzun yılların birikimini sunduğunu düşündüğüm Yeni Arayış, özellikle bugüne şahit olan ve yaşadığı çağın sancısını çekenler için okunması ve tartışılması gereken bir kitap diye düşünüyorum.

 

(Yeni Arayış ve İleri Demokrasi Fikrinin Doğuşu, Temel Hazıroğlu. Hayat Yayınları)

Latest posts by Süleyman Çelik (see all)

Bu yazı yorumlara kapalı.